ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2015

แก้ปัญหา Gulp watch Error ENOSPC!!

หากใครใช้งาน Gulp เป็นประจำแล้วเจอปัญหานี้เข้าเวลาที่สั่งรัน Gulp watch ให้ลองใช้คำสั่งนี้ดู

echo fs.inotify.max_user_watches=524288 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf && sudo sysctl -p

การ import databases ขนาดใหญ่ลงบนเครื่อง Localhost ของเรา

Linux
> mysql -u {DB_USER} -p -h localhost {DB_NAME} < path/to/file/ab.sql

Windows Xampp
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u {DB_USER} -p {DB_NAME} < path/to/file/ab.sql