ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การเขียน Force download ด้วย PHP


การทำ Force download ด้วย PHP นั้น ไม่ไช่เรื่องใหม่อะไร มีการเขียนโค้ดด้วยลักษณะนี้อยู่บ่อยๆ แต่ผมต้องนำมาแปะเป็นทริคเล็กน้อยกันตัวเองลืมครับ ประโยชน์ของมันคือในกรณีที่เราไม่สามารถเข้าไปจัดการ Apache config ได้เราสามารถใช้วิธีนี้แทนได้


/**
 * DOWNLOAD
 * 
 * @author PHONGTHORN KUMKANKAEW
 * @version 1.0.0
 * @since 17/2/2015
 * 
 */

if(isset($_GET['file']) && !empty($_GET['file']))
{
 $file_name = 'download/' . $_GET['file'];

 if(is_file($file_name))
 {
 if(ini_get('zlib.output_compression')) 
 {
  ini_set('zlib.output_compression', 'Off');
 }

 switch(strtolower(substr(strrchr($file_name, '.'), 1)))
 {
  case 'pdf': $mime = 'application/pdf'; break;
  case 'zip': $mime = 'application/zip'; break;
  case 'jpeg':
  case 'jpg': $mime = 'image/jpg'; break;
  default: $mime = 'application/force-download';
 }

 header('Pragma: public');
 header('Expires: 0');
 header('Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0');
 header('Last-Modified: ' . gmdate ('D, d M Y H:i:s', filemtime ($file_name)) . ' GMT');
 header('Cache-Control: private',false);
 header('Content-Type: ' . $mime);
 header('Content-Disposition: attachment; filename="' . basename($file_name) . '"');
 header('Content-Transfer-Encoding: binary');
 header('Content-Length: ' . filesize($file_name));
 header('Connection: close');
 readfile($file_name);
 exit();
 }
}

จากตัวอย่างจะสร้างไฟล์ PHP ชื่อ download.php จากนั้น get ค่าชื่อไฟล์ที่เราต้องการโหลดจากนั้น ไฟล์ download.php จะสั่งให้ browser ทำการโหลดไฟล์จาก Server ของเรา

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การเพิ่ม Font ภาษาไทยอื่นๆ เข้าไปใช้งานใน MPDF

เนื่องมาจากผมได้มีโอกาสจับงานที่ต้องแปลงหน้าเว็บให้เป็น PDF ลองๆ หาข้อมูลก็ไปเจอเจ้าตัวนี้ MPDF ซึ่งจริงๆ แล้วก็มีให้ใช้งานอีกหลายๆ ตัว สาเหตุที่เลือกใช้งานตัวนี้เพราะมัน ค่อนข้างจะติดตั้ง และใช้งานง่าย และยังสามารถอ้างอิง CSS เข้ามาช่วยจัดหน้าตาใน PDF ได้อีกด้วย ซึ่งผลที่ได้เพี้ยนไปจากตัวจริงไม่มากครับ แต่ที่ทำให้เลือกใช้งานเพราะการเพิ่มฟ้อนท์ภาษาไทย เข้าไปนั้นค่อนข้างง่ายครับ เลยจะขอมาแนะนำดังนี้

มาเข้าใจ และใช้ Datatable ดึงข้อมูลแบบ Server-side ด้วย PHP, MySQL กันเถอะ

มีช่วงหนึงผมเคยนำ datatable มาพัฒนาในงานแต่เกิดปัญหาเนื่องจากมีข้อมูลขนาดใหญ่ ทำให้เกิดการโหลดในครั้งแรกที่โหลดหน้าเพจนั้นๆ เนื่องจากผมใช้ Ajax ในการโหลดข้อมูลทั้งหมดมาในครั้งเดียวด้วยจำนวนข้อมูล 1000 ขึ้น ซึ่งตอนนั้นผมคิดว่าการทำ preload น่าจะช่วยได้ แต่ว่าถ้า user เกิดเผลอไปกด refesh หรือแก้ไขข้อมูลเวลากลับมาที่หน้าข้อมูลก็ต้องโหลดใหม่อีก ทำให้ผมเลิกใช้ datatable ไปเลย เพราะคิดว่ามันคงไม่เหมาะ

แต่ในความจริงแล้ว datatable ก็ได้มีสิ่งที่มาแก้ในจุดนั้นได้ ซึ่งเรียกว่า server-side โดยการที่อนุญาตให้เรา query ข้อมูลออกมาก่อนแล้วส่งมาให้ datatable อ่านข้อมูลในจำนวนที่น้อยลง หลักการก็เหมือนๆ กับบทความการทำสร้าง XML จากข้อมูลขนาดใหญ่นั่นแหละครับ แต่มีเงื่อนไขเพียงแต่ว่า ต้อง Filter และส่งข้อมูลออกมาในรูปแบบที่ตรงตามหลักของ datatable เท่านั้น ( บางครั้งเวลาเข้าไปอ่าน Document หรือดู Example จะงงๆ ว่าอะไรเยอะแยะ ) โดยวันนี้จะมาแนะนำการใช้งานแบบง่ายๆ กันเลย :D

ปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน Facebook PHP SDK ในการทำ Facebook Login

จากบทความก่อนๆ ที่ผมเคยแนะนำการการใช้งาน Facebook PHP SDK ในการทำ Facebook Login สำหรับการแก้ไขปัญหา Chrome ไม่รองรับ Facebook Javascript SDK ซึ่งสามารถใช้งานได้ปกติ โดยการสับขาหลอกของตัวผมเอง หลายๆ ท่านที่เข้ามาอาจจะลองก๊อปโค้ดไปแปะ แล้วปรากฎว่ามันไม่เห็นจะทำงานได้จริง

เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นจาก error นี้
"Error validating verification code. Please make sure your redirect_uri is identical to the one you used in the OAuth dialog request"